หน้าแรก
เกี่ยวกับชมรม
ประวัติชมรม
คณะผู้บริหารชมรม
สมาชิกชมรมวิทยุสมัครเล่น
สมาชิกชมรมวิทยุประชาชน
สาระความรู้วิชาการ
ปฏิทินปฏิบัติงานชมรม
กิจกรรมชมรม
ติดต่อชมรม

วิทยุสมัครเล่น
นราธิวาส
ตรัง
นครศรีธรรมราช
กระบี่
อันดามัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556

การใช้งาน Gmail

1.เข้าหน้าเว็บ http://www.google.co.th
2.คลิกที่ Gmail (ดังรูป)

 

3.ใส่ ชื่อบัญชี Gmail หรือ Google พร้อมด้วยรหัสผ่านดังรูปแล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

 

4.ในการเข้าใช้งาน Gmail ครั้งแรก ระบบจะสอบถามข้อมูล อัปเดตของเรา ลองตรวจสอบดูว่าถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องคลิกที่ อัปเดตและไปที่ Gmail

 

5. ระบบจะพาเรามาที่หน้าหลักของ Gmail ก่อนอืนเราต้องตั้งค่าก่อนโดยการคลิกที่ รูปเฟือง แล้วคลิกเลือกการตั้งค่า

 

6.คลิกเครื่องหมายถูกหน้าคำว่าโชเชียล และหน้าคำว่าโปรโมชั่น ออก แล้วคลิกปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 

7.ระบบจะกลับมาที่หน้า Gmail หลัก หลังจากนั้นเราก็สามารถอ่านจดหมายที่คนอื่นส่งหาเราได ้โดยการคลิกตรงชื่อเรื่องของจดหมายฉบับที่เราต้องการอ่าน

 

8.ตัวอย่างของหน้าจดหมายที่เราอ่าน หลังจากอ่านเสร็จเราสามารถไปที่หน้าหลักได้โดยการคลิกที่ กล่องจดหมาย

 

9.หากเราจะเขียนจดหมายให้เราคลิกที่ เขียน

 

10. ตรงช่องถึง ให้เราใส่ Email ของคนที่เราต้องการส่งถึง และใส่ชื่อเรื่องในช่องเรื่อง หลังจากนั้นเราใส่ข้อความที่จะส่งให้ผู้อื่นในช่องใหญ่ที่ว่าง

 

11.หากเราต้องการส่งไฟล์เอกสารอื่นๆ เช่น ใบสมัคร ให้คนที่เราต้องการได้ โดยการคลิกที่ แนบไฟล์

 

12.ให้เลือกไฟล์ที่เราต้องการส่งให้คนอื่นแล้วคลิก Open

 

13.ระบบจะถามว่าต้องการส่งไฟล์แบบปกติหรือส่งผ่าน ไดร์ฟ ในที่นี้ให้คลิกไว้คราวหน้า

 

14. หลังจากนั้นคลิกเลือกไฟล์ที่จะส่งอีกครั้ง สังเกตจะมีชื่อไฟล์ที่เราจะส่งขึ้มมาแสดงด้วย เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ หลังจากนั้นคลิก ส่งได้เลยครับ

 

15.หลังจากส่งจดหมายเสร็จเรียบร้อยระบบจะกลับมาที่หน้าหลักของ Gmail เป็นอันเสร็จสิ้นครับ และอย่าลืมหากเราไม่ใช้งานให้เราคลิก ตรงรูปคน แล้วคลิกออกจากระบบด้วยนะครับ

 

พยากรณ์อากาศ