หน้าแรก
เกี่ยวกับชมรม
ประวัติชมรม
คณะผู้บริหารชมรม
สมาชิกชมรมวิทยุสมัครเล่น
สมาชิกชมรมวิทยุประชาชน
สาระความรู้วิชาการ
ปฏิทินปฏิบัติงานชมรม
กิจกรรมชมรม
ติดต่อชมรม

วิทยุสมัครเล่น
นราธิวาส
ตรัง
นครศรีธรรมราช
กระบี่
อันดามัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556

สมาชิกชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อสังคม

Call Sign : E23CAZ

 

Call Sign : HS9ISF

 

Call Sign : E23BDM

 

Call Sign : E23BDL

 

Call Sign : HS9OUI

 

Call Sign : E23ARC

 

Call Sign : E23AQS

 

Call Sign : HS9NHF

 

Call Sign : E23KCO

 

Call Sign : HS4ZAX

 

Call Sign : HS4ZAY

 

Call Sign : HS4ZAZ

 

Call Sign : HS9UCE

 

Call Sign : E23BVM

 

Call Sign : จันวิโรจน์38

 

     
     

 

พยากรณ์อากาศ