หน้าแรก
เกี่ยวกับชมรม
ประวัติชมรม
คณะผู้บริหารชมรม
สมาชิกชมรมวิทยุสมัครเล่น
สมาชิกชมรมวิทยุประชาชน
สาระความรู้วิชาการ
ปฏิทินปฏิบัติงานชมรม
กิจกรรมชมรม
ติดต่อชมรม

วิทยุสมัครเล่น
นราธิวาส
ตรัง
นครศรีธรรมราช
กระบี่
อันดามัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556

สมาชิกชมรมนักวิทยุภาคประชาชนเพื่อสังคม

Call Sign : เพื่อสังคม 01

 

Call Sign : เพื่อสังคม 02

 

Call Sign : เพื่อสังคม 03

 

Call Sign : เพื่อสังคม 04

 

Call Sign : เพื่อสังคม 05

 

Call Sign : เพื่อสังคม 11

 

Call Sign : เพื่อสังคม 17

 

Call Sign : เพื่อสังคม 16

 

Call Sign : เพื่อสังคม 18

 

Call Sign : เพื่อสังคม 13

 

Call Sign : เพื่อสังคม 15

 

Call Sign : เพื่อสังคม 14

 

Call Sign : เพื่อสังคม 19

 

Call Sign : เพื่อสังคม 20 BVM

 

Call Sign : เพื่อสังคม 38

 

     
     

 

พยากรณ์อากาศ