หน้าแรก
เกี่ยวกับชมรม
ประวัติชมรม
คณะผู้บริหารชมรม
สมาชิกชมรมวิทยุสมัครเล่น
สมาชิกชมรมวิทยุประชาชน
สาระความรู้วิชาการ
ปฏิทินปฏิบัติงานชมรม
กิจกรรมชมรม
ติดต่อชมรม

วิทยุสมัครเล่น
นราธิวาส
ตรัง
นครศรีธรรมราช
กระบี่
อันดามัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556

คณะผู้บริหารชมรม

Call Sign : E23CAZ
เพื่อสังคม 65

 

Call Sign : HS9ISF
เพื่อสังคม 26

 

Call Sign : E23BDM
เพื่อสังคม 33

 

Call Sign : E23BDL
เพื่อสังคม 34

 

Call Sign : HS9OUI
เพื่อสังคม 12

 

Call Sign : E23ARC
เพื่อสังคม 11

 

Call Sign : E23AQS
เพื่อสังคม 17

 

Call Sign : HS9NHF
เพื่อสังคม 16

 

Call Sign : E23KCO
เพื่อสังคม 18

 

 

พยากรณ์อากาศ