หน้าแรก
เกี่ยวกับชมรม
ประวัติชมรม
คณะผู้บริหารชมรม
สมาชิกชมรมวิทยุสมัครเล่น
สมาชิกชมรมวิทยุประชาชน
สาระความรู้วิชาการ
ปฏิทินปฏิบัติงานชมรม
กิจกรรมชมรม
ติดต่อชมรม

วิทยุสมัครเล่น
นราธิวาส
ตรัง
นครศรีธรรมราช
กระบี่
อันดามัน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556

ข่าวสารเพื่อสังคม

28/11/56  ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก รายละเอียด
24/11/56  สังสรรค์เล็กๆ น้อย หลัง ว.4 อุทกภัย
รายละเอียด
24/11/56  ปรับปรุงสายนำสัญญาณหัวใจให้ หัวหน้ากลุ่มแม่หม้ายสัมพันธ์ รายละเอียด
20/11/56  พายุฝนเข้าหาดใหญ่ช่วงท้ายสัปดาห์ เตือนรับมือน้ำท่วมขัง รายละเอียด
17/11/56  ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นร่วมลอยกระทง ณ วัดหาดใหญ่ใน รายละเอียด
11/11/56  หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น ฉบับใหม่ รายละเอียด
09/11/56  ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อสังคม ร่วมทำบุญกฐิน ณ วัดโคกนาว รายละเอียด
20/10/56  จัดทำระบบเมโทรแลนและระบบอีโค่ลิ้งค์ นวัตกรรมสื่อสารเพื่อสังคม อ่านต่อ
10/10/56  พัฒนาสถานีหลัก ณ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่ใน) อ่านต่อ
01/10/56  ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นเพื่อสังคมร่วมกับโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่ใน)เตรียมแผนรับมือภัยพิบัติ อ่านต่อ (เปิดด้วย firefox หรือchrome)
28/29/56  บริษัท ที.ซี. กรุ๊ป มีความประสงค์ช่วยในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ  อ่านต่อ
13/09/56  “กิจการวิทยุสมัครเล่น” หมายถึง ? อ่านต่อ


ฟังเพลงออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ชมรมนักวิทยุสมุครเล่นเพื่อสังคมได้ที่นี่

พยากรณ์อากาศ