เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ประวัติ
ผลงานเด่น
ประสบการณ์
ผลงานวิจัย
ปฏิทินงาน
ติดต่อเรา

สื่อการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โทรทัศน์สำหรับครู
ถ่ายทดสดเรียนทางไกล
บทเรียนแท็บเล็ต

งานอื่นๆ
งานสอน
งานระบบเครือข่าย
งานวิทยุสื่อสาร
งานบริการสังคม
งานพัฒนาความรู้
เว็บไซต์พันธะมิตร

 

สื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ชื่อสื่อ
เล่นบน IE
เล่นบนอุปกรณ์อื่นๆ
ตัวเลขน่ารู้
เพลงนิทานฝาแฝดตัวกลมถล่มยักย์จุ๋มจิ๋ม
เพลงจับปูม้า นับ1-10
123 มีไว้ทำไม
เพลงนางช้าง(การบวก)
เพลงไข่นกตกต้นไม้(การลบ)
บวก ลบ แสนง่าย
ปริศนาการวัด
ชั่งตวงชวนเพลิน
ติ๊ก ต่อก บอกเวลา
ฉันคือใคร ช่วยบอกที
เนื้อหาเลขยกกำลัง เอกสาร pdf
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
เอกสาร pdf
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
แบบฝึกหัดเลขยกกำลัง เอกสาร pdf
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
เอกสาร pdf
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
เนื้อหาอัตราส่วนร้อยละ เอกสาร pdf
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
เอกสาร pdf
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
แบบฝึกหัดอัตราส่วนร้อยละ เอกสาร pdf
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7
ตอนที่ 8
เอกสาร pdf
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7
ตอนที่ 8
เนื้อหาความท่ากันทุกประการ เอกสาร pdf
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
เอกสาร pdf
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
แบบฝึกหัดความท่ากันทุกประการ เอกสาร pdf
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
เอกสาร pdf
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
เนื้อหาความคล้าย เอกสาร pdf
ตอนที่ 1
เอกสาร pdf
ตอนที่ 1
แบบฝึกหัดความคล้าย เอกสาร pdf
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
เอกสาร pdf
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
เนื้อหาระบบสมการเชิงเส้น เอกสาร pdf
ตอนที่ 3
เอกสาร pdf
ตอนที่ 3
แบบฝึกหัดระบบสมการเชิงเส้น เอกสาร pdf
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
เอกสาร pdf
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
เนื้อหาสมการกำลังสอง เอกสาร pdf
ตอนที่ 1
เอกสาร pdf
ตอนที่ 1
แบบฝึกหัดสมการกำลังสอง เอกสาร pdf
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
เอกสาร pdf
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
คณิศาสตร์ ม.ต้น เลขยกกำลังและจำนวนจริง
เศษส่วนและทศนิยม
การแก้สมการและอสมการตัวแปรเดียว
พื้นที่
การเท่ากันทุกประการ
ทฤษฎีบทปีทาโกรัส
การแยกตัวประกอบพหุนาม
สมการกำลังสองและพาราโบลา
การแปรผัน
พื้นที่ผิวและปริมาตร 1
พื้นที่ผิวและปริมาตร 2
ระบบสมการเชิงเส้น
ความคล้าย
สถิติ
ความน่าจะเป็น
ตรีโกณมิติ
เศษส่วนของพหุนาม
เลขยกกำลังและจำนวนจริง
เศษส่วนและทศนิยม
การแก้สมการและอสมการตัวแปรเดียว
พื้นที่
การเท่ากันทุกประการ
ทฤษฎีบทปีทาโกรัส
การแยกตัวประกอบพหุนาม
สมการกำลังสองและพาราโบลา
การแปรผัน
พื้นที่ผิวและปริมาตร 1
พื้นที่ผิวและปริมาตร 2
ระบบสมการเชิงเส้น
ความคล้าย
สถิติ
ความน่าจะเป็น
ตรีโกณมิติ
เศษส่วนของพหุนาม
คณิตศาสตร์ติวโดยแบรน ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
คณิตศาสตร์ติวโดยอาจารย์จุฬา วันที่ 30052008
วันที่ 07062008
วันที่ 14062008
วันที่ 21062008
วันที่ 28062008
วันที่ 05072008
วันที่ 12072008
วันที่ 19072008
วันที่ 26072008
วันที่ 09082008
วันที่ 16082008
วันที่ 23082008
วันที่ 06092008
วันที่ 13092008
วันที่ 30092008
วันที่ 15112008
วันที่ 30052008
วันที่ 07062008
วันที่ 14062008
วันที่ 21062008
วันที่ 28062008
วันที่ 05072008
วันที่ 12072008
วันที่ 19072008
วันที่ 26072008
วันที่ 09082008
วันที่ 16082008
วันที่ 23082008
วันที่ 06092008
วันที่ 13092008
วันที่ 30092008
วันที่ 15112008