เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ประวัติ
ผลงานเด่น
ประสบการณ์
ผลงานวิจัย
ปฏิทินงาน
ติดต่อเรา

สื่อการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โทรทัศน์สำหรับครู
ถ่ายทดสดเรียนทางไกล
บทเรียนแท็บเล็ต

งานอื่นๆ
งานสอน
งานระบบเครือข่าย
งานวิทยุสื่อสาร
งานบริการสังคม
งานพัฒนาความรู้
เว็บไซต์พันธะมิตร

 

สื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา

ชื่อสื่อ
เล่นบน IE
เล่นบนอุปกรณ์อื่นๆ
ทวนกระแสโลก ตอน1
ทวนกระแสโลก ตอน2
บาปบุญมีจริงหรือ โดย หลวงพ่อจรัญ
ชื่อเรียกไม่สำคัญ และการถือมงคลตื่นข่าว
ปีเกิดชงกับปีนี้ ควรทำอย่างไร
ความเข้าใจผิดต่อพระพุทธรูป
หมอดูทักว่าจะซวยข้ามปี จะทำอย่างไร
ทำกรรมอันใดไว้บุคคลใดก็แก้ไขไม่ได้(ธนัญชานิ-ภุมกสูตร)
การแจกหนังสือสวดมนต์ที่มีบทคาถาอาคมต่างๆ
จตุคามรามเทพ ต่อทัศนคติเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา
มังกรเขียว เสือขาว เต่าดำ หงส์แดง มงคลที่แท้จริง
ความเชื่อในเรื่องฤกษ์ยามกับการสึกและความเข้าใจที่ผิด
เคราะห์กรรมเป็นเรื่องของการกระทำ
คติการไหว้เจ้าและที่มาของประทัดในวันตรุษจีน
เจิมรถให้เกิดเป็นมงคล
ที่มาของการทำปริตร (คาถาสวดคุ้มครองป้องกัน)
การดูหมอในพระพุทธศาสนา
กรรมลิขิต-พระเจ้าลิขิต_ตัวอย่างกรรมนิยามในคาถาธรรมบท
กรรมกับการให้ผล_กระบวนการส่งทอดเหตุปัจจัยของกรรม
องค์ประกอบของเหตุปัจจัย บอกให้รู้ซึ้งถึงความเป็นอนัตตา
อิริยาบถ๔ คือธรรมชาติของชีวิต_เหตุที่ใช้คำบริกรรม
กรรมกับอนัตตาประสานสอดคล้องกันอย่างไร
แสดงตัวอย่างกรรมและความเป็นเหตุปัจจัย
ตอบเรื่อง ไม่ใส่ใจความเจ็บ_เห็นทุกข์จึงเห็นธรรม
กุศลกรรมให้ผลในปัจจุบันทุกเมื่อ
ไม่ศรัทธาในบุคคล พึงตั้งจิตอุทิศสงฆ์_นิพพานอนัตตา
มิจฉาทิฏฐิ ๒ อย่าง_การเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ความหมายของธรรมคุณ ๖_นิยตมิจฉาทิฏฐิ ๓
เหตุแห่งการเกิดมิจฉาทิฏฐิในการภาวนา_ข้ามพ้นสุดโต่ง